AĞ İŞLETMENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK DALI DERSLERİ

AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarına göre bilgisayar ağ sistemleri ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu işletim sistemi kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Okumaya devam et AĞ İŞLETMENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK DALI DERSLERİ