AĞ İŞLETMENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK DALI DERSLERİ

AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarına göre bilgisayar ağ sistemleri ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu işletim sistemi kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Okumaya devam et AĞ İŞLETMENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK DALI DERSLERİ

Ağ İşletmenliği Dalı Tanımı ve Amacı Nedir?

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Okumaya devam et Ağ İşletmenliği Dalı Tanımı ve Amacı Nedir?