Öğrencinin Durumunu Sınıfın Ortalamasına Göre Belirleme

Bu programımız da bir sınıfta ki öğrencilerin notlarına göre genel olarak bir ortalama bulunuyor ve bu ortalamaya göre öğrencinin geçip geçmediği belirleniyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace gnluyg1
{
    class gnlort
    {   
        public static void gnlortalama(float toplam,int[,] notlar,float[] tutulanort)
        {

            float k;
            k=toplam/(float)Program.boyut1;
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Sınıfın Genel Ortalaması :{0}",k);
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("SINIF NOT ÇİZELGE TABLOSU");
            Console.WriteLine("*************************");
            Console.WriteLine();
            for (Program.i = 0; Program.i < Program.boyut1; Program.i++)
            {
                Console.Write("{0}.Öğrenci ", Program.i + 1);
                for (Program.j = 0; Program.j < Program.boyut2; Program.j++)
                {
                    Console.Write("{0} ",notlar[Program.i,Program.j]);
                }

         Console.Write("0}",tutulanort[Program.i].ToString().PadRight(2));
                if (tutulanort[Program.i] < k)
                {
                     Console.WriteLine("Kaldınız!!!");
                 }
                 else
                 {
                     Console.WriteLine("Geçtiniz...Tebrikler...");
                 }
            }          

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("*************************");
            Console.ReadLine();    
        }
    }
    class ogrortalama
    {   
        public static void ogrort(int [,] deger)
        {   
            float [] tutort=new float[Program.boyut1];
            float ogrort,ogorttopla;
            int sinavt = new int();

            ogorttopla = 0f;
            ogrort = 0f;
            for (Program.i = 0; Program.i < Program.boyut1; Program.i++)
            {
                sinavt = 0;
              for (Program.j = 0; Program.j < Program.boyut2; Program.j++)
                {
                    sinavt = sinavt + deger[Program.i, Program.j];
                }

                ogrort=(float)sinavt/(float)Program.boyut2;
                tutort[Program.i] = ogrort;
                ogorttopla = ogorttopla + ogrort;
                ogrort = 0f;
            }
            gnlort.gnlortalama(ogorttopla,deger,tutort);

        }
    }

    class Program
    {       
        public static int boyut1, boyut2,i,j;   
        static void Main(string[] args)
        {

            int topla = new int(); 
            bool degerkontrol;
            do
            {
                Console.WriteLine("Öğrenci Sayısı :");
                boyut1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                degerkontrol = Convert.ToBoolean(boyut1 < 0);

            } while (degerkontrol);    
            do
            {
                Console.WriteLine("Sınav Sayısı   :");
                boyut2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                degerkontrol = Convert.ToBoolean(boyut2 < 0);
            } while (degerkontrol);        
             int[,] dizi=new int[boyut1,boyut2];

            for (i = 0; i < boyut1; i++)
            {
                for (j = 0; j < boyut2; j++)
                {
          Console.WriteLine("{0}.Öğrencinin {1}.Notu Girin :",i+1,j+1);
                    dizi[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    topla = topla + dizi[i, j];
                }

            }
            ogrortalama.ogrort(dizi);
        }
    }
}

Programın çalışmasında ilk önce bizden öğrenci sayısı ve sınav sayısı gibi genel bilgiler alınıyor. Daha sonra bu bilgilere göre çift boyutlu bir dizi tanımlanıyor.

Bundan sonra dizi elemanlarına değerler giriliyor. Bu dizi elemanları “ogrortalama” sınıfının “ogrort ” metoduna gönderiliyor.

Bu bölümde öğrencinin kendi ortalaması hesaplanıyor ve aynı zaman da genel ortalama içinde bu ortalamalar kendi aralarında toplanıyor. Daha sonra son olarak “gnlort” sınıfının “gnlortalama” bölümüne geliyoruz.

Burada sınıfın genel ortalamasını hesaplanıyor, bu ortalamaya göre her bir öğrencinin tek tek notları yazdırılıyor ve ortalamasına göre “Kaldı!!!” veya “Geçtiniz…Tebrikler…” ibaresini yazdırıyoruz.

Bir sonraki örnek çalışmamızda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın