Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği Modülü Sunu -1

İş yerlerinde sağlık ve güvenliği tehdit dden unsurlar ve bunlara karşı alınacak önlemler.

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kavramlar  

1.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi  

1.2.1. Güvenlik Kültürü  

1.2.2. Bireysel ve Toplu Korunma  

1.3. İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu  

1.3.1. İş Yeri Tehlike Sınıfları  

1.3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Yapısı, Görevleri ve Üyeleri

1.3.3. İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi  

1.3.4. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  

1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Risk Faktörleri  

1.4.1. Fiziksel Riskler  

1.4.2. Kimyasal Riskler  

1.4.3. Biyolojik Riskler  

1.4.4. Elektrikle İlgili Riskler  

1.4.5. Ergonomik Riskler  

1.4.6. Psikososyal Riskler  

1.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinden Korunma  

1.5.1. Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Korunma  

1.5.2. Kaynak İşlerinde Korunma

1.5.3. Elektrikle Çalışmalarda Korunma

1.5.4. Takım Tezgâhlarında Korunma  

1.5.5. Kaldırma ve Taşıma Araçlarıyla Çalışmalarda Korunma  

1.5.6. Sıhhi Tesisat İşlerinde Korunma

1.5.7. Tozlu İş Yerlerinde Korunma  

1.6. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)  

1.6.1. KKD Türleri  

1.6.2. KKD’nin Yapılan İşe Uygunluğu, Kullanım ve Saklama Kuralları  

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın