Jumper Ayarı nedir?

Jumper: IDE kablosuna takılmış olan donanımları birbirinden ayırmak için yapılan bir ayardır. CD, DVD ve HDD vb. aygıtların bilgisayarımız tarafından doğru bir şekilde algılanması için yapılan bir işlemdir.

Bu ne demek? Örneğin bir sınıfta 15 kişi var. Bu sınıfta 15 kişinin içinde 2 kişinin adı Ahmet. Öğretmen Ahmet dediği zaman bu öğrencilerin ikisi de hocaya cevap verir öyle değil mi? İşte bunu önlemek için ne yapılmalıdır. Bu öğrencilerin birine küçük Ahmet, diğerine ise Büyük Ahmet dediğimiz zaman bu karışıklık ortadan kalkmış olur.

Şimdi gelelim Pc dilin de jumper ayarına.3 Tane ayar vardır.Bunlar;
1-Master
2-Slave
3-Cablo Select

Bir IDE kablosuna 2 tane donanım takılabilir. Bunları birbirinde ayırmak için birinin master, diğerinin ise slave olması lazım. Çünkü işletim sistemimiz bunlardan birine yükleme yapar ve ondan başlama yapar. Ya da Cablo Select yapılmalıdır.

Her donanımın arkasında Jumper ayarlarının nasıl olduğunu gösteren bir klavuz vardır.

Cablo Select’e ise kablonun ucuna takılan master, ortasına takılan ise slave olur. Bunu yapabilmek içi iki donanımın da Jumper ayarlarının Cablo Select olması gerekir

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın