Dreamweaver Dersleri | Form Elemanlarının Eklenmesi ve Kullanılması Bölüm-1

Form elemanları web sayfalarımızda kullanıcılardan bilgi almak için kullanılan bileşenlerdir. Bu bileşenler kullanım alanlarına farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılıkların nedeni kullanıcıdan alınacak bilgilere göre değişmektedir. Bu dersimizde form(1), metin alanı(text)(2), gizli alan(hidden)(3) ve textarea(4) gibi form elemanlarını ve etiketlerini tanımaya başlıyoruz.

Form elemanları tanıtım
Form elemanları tanıtım

Form Etiketi

Sayfamıza form elemanlarını eklemeden önce mutlaka bu etiketin sayfada bulunması gerekmektedir. Bu etiket tüm eklenen form elemanlarını kapsar ve sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamaktadır. Form etiketi eylem(action), yöntem(methot) ve isim(name) gibi parametre değerlerine sahiptir.

Eylem(action),  kullanıcı bilgileri girdikten sonra bu bilgilerin hangi sayfaya gönderileceğini belirtir. Yöntem(methot), parametresi iki adet değer almaktadır. Bunlar get(gizli olmayan bilgiler gönderilirken kullanılır ve bilgiler adres çubuğunda görüntülenebilir) ve post(gizli bilgiler gönderilirken kullanılır ve bilgiler adres çubuğunda görüntülenmez)‘dur. İsim(name), form etiketine bir isim verilmesi gerekir. Bu isim doğrulama işlemlerinde kullanılacaktır.

Form etiketini sayfamıza eklemek için resimde gösterilen 1 numaralı düğmeye tıklamanız yeterlidir. Daha sonra özellikler penceresinden ayarlamalarını yapmamız lazım.

Form etiketi parametreleri
Form etiketi parametreleri

Metin Alanı (Text)

Metin alanı, kullanıcıdan bilgi alınması amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgiler ad, soyad, meslek vb. olabilir. Sayfamıza eklemek için 2 numaralı düğmeye basmamız yeterli olacaktır.

Etiket ekleme penceresi
Etiket ekleme penceresi

ID, elemana erişim sağlamak için kullanılır. Buraya verilen isimler dikkatli seçilmelidir.
Etiket, kullanıcı tarafından görünen, metin alanı etiketinin yanında duran ve kullanıcıya hangi bilginin girilmesi gerektiğini belirtir.

Kontrol elemanını ekledikten sonra özellikler penceresinden özniteliklerini ayarlayabilirsiniz.

Metin alanı özellikleri
Metin alanı özellikleri

Karakter genişliği, kontrol elemanın uzunluk değerini temsil eder.
Maks Karakter, bu alana girilebilecek maksimum karakter sayısını temsil eder.
Devre Dışı, kontrol elemanını pasif duruma geçirir.
Salt okunur, alanı sadece okunur hale getirir.
Şifre, gizli bilgi girişi olacaksa(şifre gibi) bu seçim işaretlenmelidir.

Gizli Alan (Hidden)

Gizli alan, sayfada gösterilmeyecek gizli bir değer tanımlamak için kullanılan bir form kontrolü oluşturulmasını sağlar. Bu kontrol 3 numaralı düğme kullanılarak sayfamıza eklenebilir. Özellikler penceresinde değer ataması ekleme işleminden sonra yapılır.

Textarea

Textarea, kontrol elemanı birden fazla satırda veri girişi yapılması gereken durumlarda kullanılır. Adres bilgisi buna örnek olarak gösterilebilir. Metin alanı kontrol elemanının çok satır ve sütunlu hali olarak da tanımlanabilir.

Etiket ekleme penceresi
Etiket ekleme penceresi

ID, elemana erişim sağlamak için kullanılır. Buraya verilen isimler dikkatli seçilmelidir.
Etiket, kullanıcı tarafından görünen, textarea etiketinin yanında duran ve kullanıcıya hangi bilginin girilmesi gerektiğini belirtir.

Textarea özellikleri
Textarea özellikleri

Satır sayısı, kontrol elemanının kaç satırdan oluşacağını temsil eder.
Çok satırlı, bu seçim kontrol elemanın birden fazla satır olarak kullanılmasını sağlar.

Form örneği
Form örneği

Not: Buraya kadar anlatılan ve bundan sonraki derslerimizde anlatılacak olan kontrol elemanları mutlaka FORM etiketinin içerisinde yer almalıdır(Kırımızı kesik çizgili alan).

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın