Csharp Yorum Satırları Nasıl Oluşturulur?

Yorum satırları programı yazan kişiye kod içinde tanımlama metinleri yazmasına imkan sağlar. Bu sayede kod parçacıklarının ne iş yaptıkları anlatılmış olur. Kodlarımızı yazarken yorum satırları eklemek oldukça önemlidir. Büyük programlarda kod bloklarının ne işe yaradıkları yazılarak programcının ileride karşılaşacağı problemleri kolay çözmesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca açıklama satırları program derlenirken dosya içerisine alınmadığından oluşan dosyanın boyutunu ya da çalışmasını etkilememektedir.

 static void Main(string[] args)
    {
      //Bu Satır ekrana Merhaba Dünya Yazar.
      Console.Write("Merhaba Dünya");
    }
 static void Main(string[] args)
    {
      /* Bu Satır ekrana Merhaba Dünya Yazar.
      Bu Kısım derleyici tarafından yok sayılır.
      */
      Console.Write("Merhaba Dünya");
    }

// tek satır yorumları yazmak için kullanılmaktadır.

/*       */    birden fazla yorum satırı yazmak için kullanılır.

 

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın