Csharp Veri Türleri Nelerdir?

Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Bir değişkeni kullandığımız zaman aslında onun hafıza da tuttuğu bilgiyi kullanırız. İki tip veri türü vardır. Bunlar;

  • Değer tipleri (value type)
  • Referans tipleri(reference type)


Değer tipleri belleğin ‘stack’ bölgesinde saklanır, referans tipleri bellekte ‘heap’ alanında saklanır. Bu iki tanımlamanın temel farkı şudur. Bizler bir değişken veya sabit tanımlaması yaptığımız zaman bunlar hafızada yer tutarlar. Bu elemanların değeri ve adresi vardır.

Eğer biz değer tipi olarak tanımlama yaptıysak erişim esnasında bu elemanın değerini elde etmiş oluruz. Referans olarak tanımlamışsak ise erişim esnasında bu elemanın adresini elde etmiş oluruz.

Değer tipleri

değer-tipleri

Referans Tipleri

referans-tipleri

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın