CSharp Sabitler Kavramı Nedir?

Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan elemanlardır. Sabit
tanımlamak için const ifadesini kullanmamız gerekmektedir.

Kullanımı: const <veri tipi><değişken adı>=değer;
Örnek: const double PI = 3.14;

Bu şekilde tanımlama yapıldıktan sonra bu elemanların değeri program içerisinde değiştirilmeye çalışıldığında hata ile karşılaşılacaktır. Bu ve buna benzer hataların ortaya çıkmaması için buna dikkat edilmelidir.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın