Csharp Mantıksal Operatörlerin Kullanılması

Bu dersimizde mantıksal operatörlerin kullanımını öğreniyor olacağız. Mantıksal operatörler birden fazla şartın olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Sonuç olarak şartların doğruluğuna göre true ve false değerleri geriye döndürür.

Mantıksal operatörleri öncelikle tanıyalım.

1. && (ve)(and) operatörü
2. || (veya)(or) operatörü
3. ! (değil)(not) operatörü

Arkadaşlar operatörlerimizi artık tanımaya başlayabiliriz. Bunların nasıl çalıştığını bilmek için doğruluk tablolarını bilmemiz gerekmektedir.

1. && (ve)(and) operatörü:

Şart1 Şart2 Sonuç
false false false
false true false
true false false
true true true

Tabloda da gösterildiği gibi bizle bu operatörü kullandığımız takdirde sonuç true olması için mutlaka verilen şartların hepsinin true olması gerekmektedir.
2. || (veya)(or) operatörü

Şart1 Şart2 Sonuç
false false false
false true true
true false true
true true true

Tabloda da gösterildiği gibi bizle bu operatörü kullandığımız takdirde sonuç true olması için mutlaka verilen şartların bir tanesinin true olması yeterlidir.

3. ! (değil)(not) operatörü

Şart1 Sonuç
false true
true false

Tabloda da gösterildiği gibi bizle bu operatörü kullandığımız takdirde sonuç true olması için şartın false, false olması için ise şartın true olması gerekir.

 

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın