Csharp Değişken ve Sabit İfadelerin Ekrana Yazdırılması

Bir önceki dersimizde normal metinsel ifadelerin ekrana yazdırılması için kullanılan metot ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapmıştım. Bu dersimizde metotlar aynı şekilde olacak fakat kullanımında farklılıklar meydana gelecektir.

Programlarımızda herzaman metinsel ifadeleri yazdırmayacağız. Bazı durumlarda sabit ve/veya değişkenlerinde yazdırılması gerekecektir. Bu işlemi yaparken kullanacağımız yapı şu şekilde olacaktır.

Kullanımı: 

Console.Write(“{0},{1}……………….”,değişken1,değişken2………………..);
Console.Write(“{0},{1}……………….”,sabit1,sabit2………………..);
Console.WriteLine(“{0},{1}……………….”,değişken1,değişken2………………..);
Console.WriteLine(“{0},{1}……………….”,sabit1,sabit2………………..);

Yukarıda kullanımı verilen yapıyı görsel üzerinde inceleyelim.

değişken-sabit-yazdırma-yapısı
değişken-sabit-yazdırma-yapısı

Görselde kırmızı ile gösterilen değişken1 indisi 0 dır. Yeşil ile gösterilen sabit2 indisi 1 dir. Kısaca bu değişken veya sabitlerin isimlerinin yazıldığı yer 0. indisten başlar ve en son yazılan ifadeye kadar gider. Bizler hangi değişkeni  yazdırmak istiyorsak {indisnumarası} şeklinde kullanmalıyız.

Örnek: 

static void Main(string[] args)
{
       int x = 5; 
       int y = 3; 
       Console.WriteLine("x değişkeninin değeri = {0} y değişkeninin değeri ={1}", x, y);
 
}
değişken-sabit-yazdırma-çıktı
değişken-sabit-yazdırma-çıktı

 

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın