Algoritma ve Akış Diyagramı Kavramları Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Tüm programlama dillerinin temeli olarak görülen iki kavram algoritma ve akış diyagramı. Bir programlama dilini öğrenmeye başlamadan önce mutlaka algoritma ve akış diyagramı kavramları iyi bir şekilde özümsenmesi gerekmektedir.

Algoritma Kavramı Nedir?

Algoritma, herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli
adımların yoruma yer verilmeden açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile
ifade edilmesine denir. Bir program yazmadan önce mutlaka bir sorunun ortaya çıkmış olması gerekir. Bizler sorunu çözmek amacıyla programlar yazar ve paylaşırız.
Okumaya devam et Algoritma ve Akış Diyagramı Kavramları Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Csharp Karar Kontrol Deyimleri Switch-Case Yapısı Nedir? Nasıl Kullanılır? (Video)

Bu dersimizde karar kontrol deyimlerinden olan switch-case yapısının kullanımını öğreniyoruz. Karar kontrol deyimleri programın akışı sırasında belli şartlara göre dallanma işleminin yapılması gereken durumlarda kullanılmaktadır. Bu deyimlerden switch-case yapısıdır. Switch-case deyiminin  kullanımı hakkında detaylı anlatıma yer verilecektir.
Okumaya devam et Csharp Karar Kontrol Deyimleri Switch-Case Yapısı Nedir? Nasıl Kullanılır? (Video)

Csharp Karar Kontrol Deyimleri İf Yapısı Nedir? Nasıl Kullanılır? (Video)

Bu dersimizde karar kontrol deyimlerinden olan if yapısının kullanımını öğreniyoruz. Karar kontrol deyimleri programın akışı sırasında belli şartlara göre dallanma işleminin yapılması gereken durumlarda kullanılmaktadır. Bu deyimlerden bir tanesi if yapısıdır. İf deyiminin  kullanımı hakkında detaylı anlatıma yer verilecektir.

Okumaya devam et Csharp Karar Kontrol Deyimleri İf Yapısı Nedir? Nasıl Kullanılır? (Video)

Csharp Mantıksal Operatörlerin Kullanılması

Bu dersimizde mantıksal operatörlerin kullanımını öğreniyor olacağız. Mantıksal operatörler birden fazla şartın olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Sonuç olarak şartların doğruluğuna göre true ve false değerleri geriye döndürür.

Mantıksal operatörleri öncelikle tanıyalım.

1. && (ve)(and) operatörü
2. || (veya)(or) operatörü
3. ! (değil)(not) operatörü

Okumaya devam et Csharp Mantıksal Operatörlerin Kullanılması

Csharp Yorum Satırları Nasıl Oluşturulur?

Yorum satırları programı yazan kişiye kod içinde tanımlama metinleri yazmasına imkan sağlar. Bu sayede kod parçacıklarının ne iş yaptıkları anlatılmış olur. Kodlarımızı yazarken yorum satırları eklemek oldukça önemlidir. Büyük programlarda kod bloklarının ne işe yaradıkları yazılarak programcının ileride karşılaşacağı problemleri kolay çözmesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca açıklama satırları program derlenirken dosya içerisine alınmadığından oluşan dosyanın boyutunu ya da çalışmasını etkilememektedir.

Okumaya devam et Csharp Yorum Satırları Nasıl Oluşturulur?

Csharp Oluşan Hatalar Hangi Bloklar ile Yakalanır?

Evet arkadaşlar bizler programlarımızı yazarken hata olmaması için elimizden geleni yaparız. Fakat bazen elimizde olmadan veya gözden kaçırdığımız hatalar ortaya çıkabilir. Programımızda hata oluştuğunda program çalışmasını kesmektedir. Bizler bu hataları programımız kesilmeden hemde nedenini nasıl öğreneceğiz şimdi onu öğreniyor olacağız.

Hata mesajlarını yakalamak için 3 adet blok kullanılır.
1. try{} bloku: Bu blok kodlarımız hatalı da olsa olmasa da her zaman çalışır.
2. catch{} bloku: Bu blok ise hata oluştuğu takdir de çalışmaktadır.
3. finally{} bloku: Bu blok ise program hata verse de vermese de son olarak yapılması gereken işlemleri tanımlamaktadır.

Okumaya devam et Csharp Oluşan Hatalar Hangi Bloklar ile Yakalanır?

Csharp Kullanıcıdan Veri Giriş İşlemleri

Daha önceki dersimizde ekrana herhangi bir elamanın nasıl yazdırılacağını öğrenmiştik. Bu dersimizde iste değişkenlerimize kullanıcı tarafından değer aktarılmasını öğreniyor olacağız.

Giriş işlemlerinde iki adet metot kullanılmaktadır.

1. Console.Read()
2. Console.ReadLine()

Şimdi bu metotların üzerinde biraz konuşalım.

Okumaya devam et Csharp Kullanıcıdan Veri Giriş İşlemleri

Csharp Değişken ve Sabit İfadelerin Ekrana Yazdırılması

Bir önceki dersimizde normal metinsel ifadelerin ekrana yazdırılması için kullanılan metot ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapmıştım. Bu dersimizde metotlar aynı şekilde olacak fakat kullanımında farklılıklar meydana gelecektir.

Programlarımızda herzaman metinsel ifadeleri yazdırmayacağız. Bazı durumlarda sabit ve/veya değişkenlerinde yazdırılması gerekecektir. Bu işlemi yaparken kullanacağımız yapı şu şekilde olacaktır.

Okumaya devam et Csharp Değişken ve Sabit İfadelerin Ekrana Yazdırılması

Csharp Değer Artırma ve Azaltma Operatörleri Nelerdir?

Csharp üzerinde değişkenlerimizin değerlerini progamın akışına göre artırmamız ve/veya azaltmamız gerekebilir. Bu gibi işlemleri yaparken atama operatörlerini kullanabileceğimiz gibi şuanda öğreneceğimiz operatörleri de kullanabilmekteyiz.

Okumaya devam et Csharp Değer Artırma ve Azaltma Operatörleri Nelerdir?