CSharp Değişkenler Kavramı Nedir?

Bu dersimizde bir programlama işleminde en çok kullanılan değişken kavramını öğreniyor olacağız. Bu kavram hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım hepsinde standart olarak karşımızda çıkmaktadır. Değişen bunların nasıl kullanılacağıdır.  Bizler bu ders serimizde C# programlama dili üzerinden anlatacağız.

1. Değişken: Kod parçacığı içerisinde değeri kullanıcı ve/veya programın kendisi tarafından değişebilen elemanlara bizler değişken ismini veriyoruz. Her değişken hafıza üzerinde bir yer kaplamaktadır. Bunlar içerisinde değerler taşımaktadır.

Kullanımı: <değişken türü>   <değişken adı>

Örnek:  int numara;
string adsoyad;

Bu tanımlama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

  1. Değişken isimleri sayı ile başlamaz. Örnek:  int  1sinav;
  2. Değişken isimlerinde türkçe karakter kullanılmaz. Örnek: string adısoyadı;
  3. Değişken ismi iki ve/veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa aralarında boşluk olmaz. Örnek: string  ad soyad;
  4. Sistem tarafından kullanılan isimler kullanılmamalıdır. Örnek: int string;
  5. Büyük küçük harfe dikkat edilmelidir. Çünkü c# büyük ve küçük harfe karşı duyarlıdır.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın