C/C++ Dersleri | Pointer ile Strcat Fonksiyonun Yapılması

Bu dersimizde pointer kavramı ile ilgili bir örnek çalışma yapacağız. Öncelikle uygulamaya geçmeden önce pointer kavramını açıklayalım. Bizler programlarımızda değişkenleri kullanmaktayız. Bu değişkenler değer ve  adrese sahiptirler. Bizler genellikle bunlarında değerlerini kullanır ve ona göre işlemlerimizi yürütürüz. Fakat pointer ile bizler bunların adreslerine erişip onlar üzerinde işlem yapmaktayız.

C/C++ dilinde hazır fonksiyonlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi iste Strcat fonksiyonudur. Peki bu fonksiyon neden kullanılır? Bu fonksiyon iki ifadeden birini diğerinin sonuna eklemek için kullanılmaktadır. Biz bu işlemi kendimizin hazırladığı bir program ile yapacağız.

Kavramı açıkladığımıza göre örnek uygulamamıza geçebiliriz.

Örnek uygulamamızda kullanıcının girmiş olduğu string tipindeki verilen değerlerden birini diğerinin sonuna eklemeyi öğreneceğiz. Kısaca kullanıcı “1. Veri: Fuat”,  “2. Veri:ŞENGÜL”  çıktı olarak “FUATŞENGÜL” verecektir.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
int j,x,y;
char a[50] ,*q, b[50];
void strekle(char *p){
        int i;
          for(i=0;i<strlen(q)+1;i++){
                          *(p+i)=*(q+i);
                            }
                            }
main(){        
          printf("1.Metin><");scanf("%s",a);
          x=strlen(a);          
          printf("Eklenecek Metin><");scanf("%s",b);
          y=strlen(b);
          q=&b[0];
          strekle(&a[x+1]);
          for(j=0;j<=x+y;j++){
                           printf("%c",a[j]);
                           }                 
       getch();               
       }

Bir sonraki örnek çalışmamızda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın