C/C++ Dersleri | Pointer ile Değişkeni Tersten Yazma

Bu dersimizde pointer kavramı ile ilgili bir örnek çalışma yapacağız. Öncelikle uygulamaya geçmeden önce pointer kavramını açıklayalım. Bizler programlarımızda değişkenleri kullanmaktayız. Bu değişkenler değer ve  adrese sahiptirler. Bizler genellikle bunlarında değerlerini kullanır ve ona göre işlemlerimizi yürütürüz. Fakat pointer ile bizler bunların adreslerine erişip onlar üzerinde işlem yapmaktayız. Kavramı açıkladığımıza göre örnek uygulamamıza geçebiliriz.

Örnek uygulamamızda kullanıcının girmiş olduğu string tipindeki veriyi tersten yazmayı  öğreneceğiz. Kısaca kullanıcı “Fuat” ifadesini girdiğinde çıktı olarak “tauF” verecektir.

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char *p , isim[100];
int boyut;
void buyuk(char *q){
       int i;
       char yedek;
       for(i=0;i<boyut/2;i++){
                                yedek=*(p+i);
                                *(p+i)=*(q-i); 
                                *(q-i)=yedek;   
                                }}
main(){

       printf("Isim Giriniz:");scanf("%s",isim);
       boyut=strlen(isim);
       p=&isim[0];
       buyuk(&isim[boyut-1]);
       printf("%s",isim);
       getch();
       } 

Bir sonraki örnek çalışmamızda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın