6. Ders: Asp.net Standart Kontrol Elemanları Nasıl Eklenir #3?

CheckBox: CheckBox kontrolü, kullanıcının işaretleme yaparak seçim yapmasını sağlayan kontroldür. CheckBox kontrolü genellikle bir durumu belirlemek için kullanılır.

CheckBoxList: Birden fazla seçim yapılması gerektiğinde birden fazla işaretleme alanı gerekir. Bu durumda birden fazla CheckBox kullanıma ihtiyaç olacaktır. Tasarımda bu durum sıkıntı yaratacağından CheckBoxList kontrolü ile birden fazla seçeneği olan CheckBox grubu eklenebilir.

RadioButton: RadioButton kontrolü, seçenekler arasından sadece bir tane seçeneğin seçilmesini sağlayan kontroldür.Aynı seçim grubunda yer alan RadioButtonlar içinden sadece bir tanesinin seçilebilmesi için GroupName özelliği kullanılır. Varsayılan olarak GroupName özelliği atanmamıştır. Birden fazla RadioButton kontrolü eklendikten sonra Properties panelinden GroupName özelliğinin ayarlanması gerekir.

RadioButtonList: RadioButtonList kontrolü, CheckBoxList kontrolüne benzer şekilde birden fazla seçenek olan ögeleri kullanıcılara RadioButton olarak sunar ve aralarından bir tanesinin seçilmesini sağlar. Bu kontrolün verileri de durağan olarak diğer liste kontrollerinde olduğu gibi eklenebilir. Ayrıca bir veri kaynağından eklenebilir.

Ders Anlatım Videosu

Not: Video açılmasında sorun yaşıyorsanız tıklayınız.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın